logo consulting Debrouwer
logo consulting Debrouwer

Diensten

Bij Consulting Debrouwer kan u terecht voor het voeren van de volledige boekhouding, van het inboeken van facturen tot het opmaken van de eindbalans.

 

Boekhouding

 • Opmaken maandelijkse of driemaandelijkse BTW aangifte
 • Opmaken jaarlijkse BTW listing afnemers
 • Opmaken intracommunautaire opgave
 • Bijstand controle BTW administratie
 • Wettelijke verplichtingen boekhouding
  • Vereenvoudigde boekhouding voor éénmanszaken
  • Dubbele boekhouding voor éénmanszaken en vennootschappen
  • Input en verwerking van facturen en financiële verrichtingen
  • Opmaken tussentijdse resultaten
  • Opstellen jaarrekening vennootschappen

 

Fiscaliteit

 • Invullen van aangifte personenbelasting
 • Invullen van aangifte vennootschapsbelasting
 • Advies inzake BTW
 • Advies inzake investeringsbeslissingen
 • Bijstand bij controle AOIF of directe belastingen

Als erkend boekhouder B.I.B.F. moet het kantoor zich houden aan de "Gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars". Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze klanten, en mag geenszins beschouwd worden als publiciteit.

Tarieven : ons kantoor werkt met een vast uurtarief zodat u alleen betaalt voor de geleverde prestaties.

bibf